News and Events

News and events of Armenian community in Ireland.

The online program “Step Towards Home” has launched

Jun 30, 2020 | Posted by in Consulate, News and Events | Comments Off on The online program “Step Towards Home” has launched

The coronavirus pandemic may have disrupted our Diaspora Armenian compatriots’ plans to travel to Armenia, however this has not stopped the Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs from offering its programs to our Diaspora youth. Due to the travel restrictions, since Armenian youth from the Diaspora cannot physically visit Armenia this year, theRead more …

Passport Application for the Armenian Citizens in Ireland

Jun 21, 2020 | Posted by in Messages, News and Events | Comments Off on Passport Application for the Armenian Citizens in Ireland

Հարգելի Իռլանդաբնակ հայրենակիցներ` տեղեկացնում ենք, որ ըստ ձեռք բերված պայմանավորվածության Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպանության հետ, ՀՀ անձնագիր ստանալու (փոխանակելու) համար անհրաժեշտ Ձև 1 դիմումը այսուհետև կարող եք ստանալ անմիջապես Իռլանդիայում առանց այցելելու դեսպանատում կամ ավելորդ փոստային ծախսերի: Դիմումի ձև-ը կարող եք ստանալ թե փոստով թե առձեռն Սբ. Հռիփսիմե կիրակնօրյա դպրոցում: Բոլոր հարցերի համար խնդրում ենքRead more …

Armenian Genocide Commemoration in Christ Church Cathedral Dublin

Apr 26, 2020 | Posted by in News and Events, Uncategorized | Comments Off on Armenian Genocide Commemoration in Christ Church Cathedral Dublin

Each year on April 24, Armenian people around the world gather to remember and honour the lives of the 1.5 million people who died the Armenian Genocide. This year due to restrictions on gatherings the commemoration service could not take place, but Archbishop Michael Jackson and Dean Dermot Dunne held an act of commemoration inRead more …